Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel  1 – Identiteit van de verkoper
Artikel  2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden
Artikel  3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel  4 –  Retourbeleid
Artikel  5 – De prijs
Artikel  6 – Betaling
Artikel  7 – Conformiteit en garantie
Artikel  8 – Levering en uitvoering
Artikel  9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1: identiteit van de verkoper
Smoet bvba
Dorpsstraat 5A, 9052 Zwijnaarde
België

E-mail: info@smoet.be
BTW: BE 0692859914

Artikel 2: toepasselijkheid & voorwaarden
2.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons aan jou als Consument.

2.2 Smoet levert zowel nationaal als internationaal. 

Artikel 3ons aanbod en jouw bestelling
3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3.2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3.3 Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.4 Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contact, facturatie- en levergegevens in. Ten slotte bevestig je je bestelling.

3.5 Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Smoet bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Betalingsgegevens:

Smoet bvba
Dorpsstraat 5A
9052 Zwijnaarde
België

IBAN: BE 09 0018 3599 2657

Artikel 4retourbeleid
4.1 Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete terugsturen (de kosten hiervoor betaal je wel zelf). Wij vragen uitdrukkelijk het retourformulier dat je op de smoet site vindt volledig in te vullen en op te sturen.

Smoet bvba
Dorpsstraat 5A
9052 Zwijnaarde
België

Je kan het retourformulier ook aanvragen via email (info@smoet.be). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via een bankoverschrijving (met uitzondering van afgeprijsde artikelen). 

4.2 De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor jouw rekening. 

4.3 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.4 Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Artikel 5: de prijs
5.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

5.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6: betaling
6.1 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

6.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7conformiteit en garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. 

Artikel 8: levering en uitvoering
8.1 Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Smoet kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

8.2 Wanneer een artikel in voorraad is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 2 à 5 werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

8.3 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

8.4 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst.

8.5 We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9: overmacht
9.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10: intellectuele eigendom
10.1 De website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11klachtenregeling en geschillen
11.1 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@smoet.be.  We doen er alles aan om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen.

11.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Rechercher

Hallo!

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang 10% korting bij je eerste aankoop! Blijf zo op de hoogte van exclusieve deals en de nieuwste producten.